Pristup informacijama

Kontakt: 053/694-017

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.”

Obrasci za pristup informacijama sukladni Zakonu o pravu na pristup informacijama

Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je ODBIJEN zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Preuzmite dokument

Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je ODBIJEN zahtjev za pristup informaciji

Preuzmite dokument

Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”

Preuzmite dokument

Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”

Preuzmite dokument

Obrazac broj 2 | ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (1)

Preuzmite dokument

Obrazac broj 2 | ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (2)

Preuzmite dokument

Obrazac broj 3 | ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Preuzmite dokument

Obrazac broj 4 | ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Preuzmite dokument
gdpr-image
Ova web-stranica koristi nužne kolačiće. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija te analizirali promet.
Korištenjem ove Internet stranice slažete se s našom Politikom privatnosti
Opširnije